برآورد میزان مصرف و قیمت برق توسط کارشناس رسمی دادگستری برق الکترونیک و مخابرات

برق یکی از مهم‌ترین منابع انرژی است که تا کنون توسط بشر ساخته شده است و هیچ نقطه ای را نمی‌توان تصور کرد که نیاز به امکانات و تاسیسات برقی نداشته باشند. منازل، برج‌ها، ساختمان‌های اداری و تجاری، کارگاه‌ها، کارخانجات و صنایع سبک و سنگین همگی نیازمند این انرژی هستند.

در همین راستا نیاز است هر کدام از موارد فوق چه منازل و چه صنایع میزان مصرف برقی خود را مخشص کنند. برآورد میزان مصرف برق از چند جهت اهمیت دارد. اول این که دریافت مجوز‌های لازم برای انشعاب برق مستلزم برآورد مصرف است، دیگر آن که این برآورد برای تعیین هزینه‌های برق و همچنین اختلافاتی که ممکن است حول آن بروز کند اهمیت دارد. کارشناس رسمی دادگستری برق الکترونیک و مخابرات کارویژه‌های فوق را بر عهده دارد به همین دلیل برای شرح بیشتر الزامات این کار به توضیح مباحث حول این موضوعات می‌پردازیم.

مراکز صنعتی، کشاورزی، خانگی، کارگاهی و غیره به یک میزان نیاز به مصرف برق ندارد. گاهی مصرف برق در یک واحد صنعتی بیش از یک برج تجاری و یا بیش از یک روستاست. در حالی که در مرکز دیگری ممکن است یک دهم آن هم نیاز نباشد. انشعاب برق بر اساس درخواست متقاضی و بازدید کارشناسان صورت می‌گیرد و معمولا هم هر چه میزان مصرف و به عبارتی درخواست بیشتر باشد هزینه بیشتری دریافت و تجهیزات بیشتری برای صدور انشعاب به کار می‌شود.

به همین دلیل کارشناس دادگستری برق الکترونیک به بررسی و برآورد میزان مصرف برق در مراکز مختلف می‌نماید. از آن جا تغییر درخواست و یا درخواست تجدید نظر در قدرت برق دریافتی مستلزم طی کردن مراحل دیگریست نیاز است تا ارزیابی اولیه به دقت توسط کارشناسان صورت گیرد. برای مثال فرض کنید یک واحد صنعتی اقدام به دریافت انشعاب برق با قدرت صد کیلو وات می‌کند. اما تجهیزات مورد استفاده او نیاز به برق قدرتمند‌تری دارند به همین دلیل ممکن است دوباره مراحل اداری برای تجدید نظر طی شود اما کارشناس رسمی برق با در نظر گرفتن تجهیزات و همچنین تاسیسات صنایع، ساختمان‌ها و موارد فرعی حول آن‌ها میزان نیاز برق مصرفی را مشخص می‌کند.

در مواردی مانند انشعابات برقی در حوزه کشاورزی و یا در حوزه منازل مسکونی ممکن است میزان مصرف طبق رویه‌ها مشخص شده باشد و یا با توجه به مجوزات که برای برداشت اخذ شده است انشعاب صورت گیرد اما در موراد صنعتی این برآورد الزامی است.

برآورد مصرف برق توسط کارشناس برق یک مزیت دیگر هم دارد. الگوهای پیچیده در محاسبه قیمت برق مصرفی باعث شده است که افراد دقت بیشتری در تقاضا و همچنین انتخاب روش محاسبه خود داشته باشند و یا حتی اقدام به تجدید نظر مجوز برق مصرفی خود کنند.

دیماند یا قدرت مصرفی برق در صورتی که مطابق با میزان مصرف نباشد هزینه‌های اضافه‌ای را بر مشترکین اعمال خواهد کرد و در صورتی که مصرف بیشتر از دیماند باشد علاوه بر بروز مشکلات فنی شاهد افزایش هزینه‌ها و همچنین لزوم درخواست تجدید نظر در دیماند مصرفی خواهیم بود.

از سوی دیگر از آن جا که گاها در خصوص میزان مصرف برق مشکلاتی بروز می‌کند نیاز است تا کارشناس رسمی دادگستری برق الکترونیک و مخابرات نسبت به برآورد میزان برق مصرفی برای حل اختلافات اقدام کند و از آنجا که الگوی محاسبه قیمت برق صنعتی نسبتا پیچیده است گاها ممکن است شکایت‌ها به هیچ نتیجه‌ای ختم نشود و یا از سوی دیگر ممکن اشتباه محاسبات هزینه زیادی را به صاحبان صنایع تحمیل کند. بنابراین برای جلوگیری از بروز مشکلات فوق بهتر است با کارشناسان ما مشورت نمائید.